Livet börjar i slutet av din komfortzon. - Neale Donald Walsch

Livet börjar i slutet av din komfortzon. - Neale Donald Walsch

blank

Vi alla ha drömmar och mål i livet. Men ofta begränsas det av det vi ser runt oss och vad andra omkring oss gör. Men vi måste förstå att vi inte borde begränsa oss i alla fall.

Snarare bör vi utforska de olika möjligheterna och om möjligt också prova det. Då kommer vi bara att förstå de olika alternativen som finns tillgängliga. Vi kan sedan göra våra planer i enlighet därmed.

Vet att livet blir intressant endast när du pressar dina gränser. Att vara inom den definierade komfortzonen är ganska enkelt. Det kräver inte att vi pressar oss själva för att göra något som vi inte redan är mentalt beredda att göra. Det får oss inte att utforska oss själva och överträffa vår potential.

När du kommer ut ur din komfortzon och försöker något outforskat kan du samtidigt ta reda på något nytt om dig själv. Dessa saker gör livet mer intressant och ger dig en fördel för det.

Sponsorer

Det är i slutet av din definierade komfortzon som ditt liv börjar. Du öppnar dig för okända som formar ditt liv väldigt annorlunda och dina drömmar förändras också. Du stöter på nya människor som har nya berättelser och som har ett annat inflytande på dig.

Du kommer då att få olika inspiration som leder till olika ambitioner. Du kan se dig själv korsa en helt annan kurs i livet som du aldrig kunde ha föreställt dig om du inte lämnat din komfortzon. Var öppen för dessa förändringar och lev ett intressant och uppfyllande liv.