Användarvillkor

blank

1. BINDANDE AVTAL. Dessa användarvillkor fungerar som ett bindande avtal ("Avtal) mellan dig och Quotespedia (" oss "," vi "," vårt "). Genom att komma åt denna webbplats ("Webbplatsen"), bekräftar du ett konstruktivt meddelande om dessa användarvillkor och ditt avtal att vara bundet av språket här.

2. INTEGRITETSPOLICY. Vi tror på att vara transparenta när det gäller vår integritets- och insamling av information, så vi har publicerat en Integritetspolicy för din uppbyggnad.

3. UPPLYSNINGAR MED INTELLEKTUELL FASTIGHETSLAG. När du öppnar eller använder webbplatsen samtycker du till att respektera andras immateriella rättigheter. Din användning av webbplatsen regleras alltid av och omfattas av lagar om upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter. Du samtycker till att inte ladda upp, ladda ner, visa, utföra, överföra eller på annat sätt distribuera information eller innehåll (kollektivt, ”Innehåll”) i strid med tredje parts upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter eller äganderätt. Du samtycker till att följa lagar om äganderätt till upphovsrätt och användning av immateriell egendom, och du är ensam ansvarig för eventuella kränkningar av relevanta lagar och för eventuella kränkningar av tredje parts rättigheter orsakade av allt innehåll du tillhandahåller eller överför. Bördan att bevisa att något innehåll inte bryter mot lagar eller tredje parts rättigheter ligger bara på dig.

4. INGEN GARANTIER. VI GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIGT "SOM ÄR" UTAN GARANTI AV NÅGON SIN DU antar risken för något och all skada eller förlust från användning av, eller funktionsnedsättning, WEBBPLATSEN. TILL MAKSIMALT OMFATTANDE FÖR GODT GÄLLT AV LAGET FRÅNAR VI ALLMÄNT ALLA OCH ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICERADE, OM WEBBPLATSEN, INKLUDERA, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, ALLA IMPLICERADE GARANTIER FÖR MERCHANTABILITET, FITNESS FÖR EN PARTSINFORMATION. VI GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN UPPFYLLER DIN KRAV ELLER ATT WEBBPLATSEN FÖR WEBBPLATSEN INTRETT ELLER FELFRI.

5. BEGRÄNSAD ANSVAR. Vårt ansvar gentemot dig är begränsat. TILL MAKSIMALT OMFATTANDE FÖR GODT GÄNTT AV LAG, SKAL VI INGEN HÄNDELSE SKADA ANSVARAR FÖR SKADOR AV NÅGON SINN (INKLUDERA, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL, SÄRSKILDA, AVSLUTANDE ELLER FÖLJANDE SKADOR, MISTA VINSTER ELLER LÖSTA UPPGIFTER, OBSERVERA OM FÖRESKRIVNING AV DET FÖRESKRIVELSE ) ATT HÅLLA UT FÖR ELLER I ANSLUTNING MED DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER ANDRA MATERIAL ELLER INFORMATION SOM GIVES PÅ WEBBPLATSEN. Denna begränsning ska gälla oavsett om skadeståndet uppstår till följd av kontraktsbrott, skadestånd eller någon annan juridisk teori eller form av handling.

6. AFFILIERADE SITER. Vi kan samarbeta med ett antal partners och dotterbolag vars webbplatser kan vara länkade till på webbplatsen. Eftersom vi inte har kontroll över innehållet och prestanda på dessa partner- och anslutningswebbplatser, ger vi inga löften eller garantier om riktigheten, innehållet eller kvaliteten på informationen som tillhandahålls av sådana webbplatser, och vi tar inget ansvar för oavsiktligt, ostörligt, felaktigt, vilseledande eller olagligt innehåll som kan finnas på dessa webbplatser. På samma sätt kan du då och då i samband med din användning av sajten ha tillgång till innehållsobjekt (inklusive, men inte begränsat till, webbplatser) som ägs av tredje part. Du erkänner och samtycker till att vi inte ger några garantier för, och tar inget ansvar för, noggrannhet, valuta, innehåll eller kvalitet på detta tredjepartsinnehåll, och att, om inte uttryckligen anges annat, kommer dessa användarvillkor att reglera din användning av något och allt tredjepartsinnehåll.

7. Förbjudna användningar. Vi sätter vissa begränsningar för din tillåtna användning av webbplatsen. Du är förbjuden att kränka eller försöka kränka säkerhetsfunktioner på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, (a) åtkomst till innehåll eller data som inte är avsedd för dig, eller logga in på en server eller konto som du inte har behörighet att komma åt; (b) försöka undersöka, skanna eller testa sårbarheten på webbplatsen, eller tillhörande system eller nätverk, eller bryta mot säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan tillstånd. (c) interferera eller försöka störa tjänster för alla användare, värdar eller nätverk, inklusive, utan begränsning, genom att skicka ett virus till webbplatsen, överbelastning, "översvämning", "spam", "e-postbombning" eller ”kraschar;” (d) att använda webbplatsen för att skicka oönskad e-post, inklusive, utan begränsning, kampanjer eller reklam för produkter eller tjänster; (e) smide någon TCP / IP-pakethuvud eller någon del av rubrikinformationen i någon e-post eller i någon postning som använder webbplatsen; eller (f) försöka modifiera, omvända ingenjörer, dekompilera, demontera eller på annat sätt minska eller försöka minska någon av de källkoder som vi använder för att tillhandahålla webbplatsen till en mänsklig uppfattbar form. Du är vidare förbjuden att kopiera innehåll på webbplatsen, vare sig manuellt eller automatiserat, utan vårt uttryckliga tillstånd. Varje kränkning av system- eller nätverkssäkerhet kan ge dig civilrättsligt ansvar och / eller straffrättsligt ansvar.

8. ERSÄTTNING. Du samtycker till att skada oss för vissa av dina handlingar och underlåtenheter. Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla oss ofarliga från alla krav från tredje part, förluster, ansvar, skadestånd och / eller kostnader (inklusive rimliga advokatsavgifter och kostnader) som uppstår till följd av din tillgång till eller användning av webbplatsen, din överträdelse av dessa användarvillkor, eller din intrång, eller intrång från någon annan användare av ditt konto, av någon immateriell egendom eller annan rättighet från någon person eller enhet.

9. AVSKILJBARHET; Undantag. Om en domstol med behörig jurisdiktion av någon anledning anser att något villkor eller villkor i dessa användarvillkor inte kan verkställas, kommer alla andra villkor att vara i full kraft. Inget undantag från brott mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor får utgöra ett undantag från föregående, samtidiga eller efterföljande åsidosättande av samma eller andra bestämmelser härom, och inget undantag ska vara giltigt om det inte görs skriftligt och undertecknat av en auktoriserad företrädare för det avstående partiet.

10. INGEN LICENS. Ingenting på webbplatsen ska förstås som att du ger dig en licens för att använda något av varumärken, servicemärken eller logotyper som ägs av oss eller av någon tredje part.

11. ÄNDRINGAR. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor och ska göra det genom att publicera ett meddelande på webbplatsen.